Liceu Pedagogic Privat Bucuresti
Necesar, util și practic!

Bine ați venit la Liceul Pedagogic Privat Atlas!

Pentru toți, liceul reprezintă o perioadă în care ne formăm ca oameni, în care descoperim oameni și în care legăm cele mai frumoase prietenii. Dacă alegi, însă, să înveți să modelezi caractere, să lucrezi cu copiii, școala devine o adevărată plăcere, iar acest lucru îl regăsiți în cadrul profilului pedagogic, specializarea Învățător-Educator și Educator-Puericultor.

 

remade (2 of 16)

Specializări disponibile la Liceul Atlas

LICEU PEDAGOGIC

Specializarea Învățător-Educator

LICEU PEDAGOGIC

Specializarea Educator-Puericultor

Învățător-Educator

Primul pas pentru a fi la admis la această specializare este susținerea probelor aptitudinale la Educație Muzicală, Educație fizică, Educație plastică  și Dicție.

Planul de învățământ al acestui profil cuprinde materii  precum Pedagogie, Psihologia vârstelor, Managementul clasei de elevi, Psihopedagogie specială etc., prin care se însușesc principalele noțiuni necesare unui viitor cadru didactic.

Partea teoretică e dublată de Practica pedagogică, unde, în primii doi ani, elevii merg, observă și își notează activitățile desfășurate de învățătoare/ educatoare cât și reacțiile copiilor, iar în ultimii ani vor susține activități de predare la grupele de preșcolari și la clasele din ciclul primar.

Astfel, elevii devin treptat profesori, prin activități interactive și distractive. În acest mod, profilul pedagogic asigură începerea carierei didactice ca educator sau învățător,  imediat după finalizarea studiilor liceale.

Proba de Aptitudini

STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA

ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

LA PROFILUL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE

 

 1. Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

 • intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învățate în clasele I-VIII,
 • reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
 1. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

 • reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor,
 • 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a, a VI-a, executate izolat,
 • alergare 600 de metri – fără cerință de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică și coordonare,
 • starea funcțională a coloanei vertebrale,
 • funcție normală a sistemului cardio-respirator.
 1. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

 • receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte,
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.
 1. Interviu

Interviul constă în:

 • recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere),
 • lectură la prima vedere,
 • participare la o conversație cu comisia pe o temă dată de aceasta (se urmărește capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).

Aptitudinile investigate sunt:

 • capacitatea de a comunica,
 • dicția.

NOTĂ:

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
 2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini.
 4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
 5. Președintele comisiei este directorul unității de învățământ.

Educator - Puericultor

Specializarea Educator-Puericultor asigură începerea carierei didactice ca educator în învățământul preșcolar. În urma absolvirii liceului pedagogic, viitorii educatori pot profesa în domeniul educației timpurie și anume în educația copilului de la 0 la 3 ani. Aceștia vor fi viitorii educatori din creșe, grădiniţe, cluburi, centre de zi și din centrele de recreere şi joacă.

Activităţile educatorului-puericultorului au în vedere dezvoltarea fizică, a sănătăţii şi igienei personale, dezvoltarea socio-emoţională, capacităţile şi atitudinile de învăţare, dezvoltarea limbajului, a comunicării şi construirea premiselor citirii şi scrierii, cât şi dezvoltarea cognitivă şi cunoaşterea lumii.

Absolvenții specializării educator – puericultor din cadrul profilului pedagogic susțin probele scrise ale Examenului de Bacalaureat la disciplinele: limba și literatura română, istorie și discipline la alegere, comune profilului uman din filiera teoretică.

Proba de Aptitudini

STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA

ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

LA PROFILUL PEDAGOGIC

SPECIALIZAREA ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATOARE

 

 1. Proba de aptitudini muzicale

Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:

 • intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învățate în clasele I-VIII,
 • reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
 1. Proba de aptitudini fizice

Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:

 • reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor,
 • 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a, a VI-a, executate izolat,
 • alergare 600 de metri – fără cerință de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt:

 • memorie motrică și coordonare,
 • starea funcțională a coloanei vertebrale,
 • funcție normală a sistemului cardio-respirator.
 1. Proba de aptitudini artistice

Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt:

 • receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte,
 • încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.
 1. Interviu

Interviul constă în:

 • recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere),
 • lectură la prima vedere,
 • participare la o conversație cu comisia pe o temă dată de aceasta (se urmărește capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție).

Aptitudinile investigate sunt:

 • capacitatea de a comunica,
 • dicția.

NOTĂ:

 1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu „admis” sau „respins”.
 2. Respingerea la o probă atrage după sine obținerea calificativului „respins” la probele de aptitudini.
 3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini.
 4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
 5. Președintele comisiei este directorul unității de învățământ.

Descoperă Liceul Pedagogic Privat

Liceu Pedagogic Privat Bucuresti

Vizitează-ne virtual!

Liceu Pedagogic Privat Bucuresti

Ofertă cluburi Atlas

Liceu Pedagogic Privat Bucuresti

Proiecte premiate

Înscriere online

Completează cererea

Înscrierea

Pentru inscriere sunt solicitate urmatoarele documente :

 • Foaie matricola clasele V-VIII
 • Adeverinta cu notele obtinute la Evaluarea Nationala
 • Copie carte de identitate
 • Copie legalizata a certificatului de nastere
 • Fisa medicala
 • 4 fotografii 3/4

Programul cursurilor și facilități

Cursurile se desfasoara de luni pana vineri in intervalul orar 08 -14. 

 • campus modern
 • participarea gratuită la unul dintre cluburile Atlas
 • manuale școlare gratuite
 • culegeri și materiale informative
 • uniforma scolara
 • 2 excursii anuale in tara/internationale
 • cluburi si cercuri scolare: cercul de muzică, cercul de pictura
 • burse sociale acordate elevilor cu posibilitati materiale precare
 • burse de merit acordate elevilor cu rezultate scolare deosebite
 • scutire de taxa scolara  pentru situatia în care sunt 2-3 elevi ce provin din aceeasi familie
Cluburi - Liceu Pedagogic
13:00 - 19:00
 • Aikido
 • Șah
 • Fun Coding
 • Istorie naturală
 • Jocuri de cuvinte
 • Dezbateri
 • Atlasul Diversității (publicația noastră școlară)
 • Creative English
 • Limba Japoneză
 • Limba Germană
 • Camera Obscura (club Foto)
 • Friends4Art
 • Public Speaking
 • Arte marțiale
 • Teatru
 • Jocuri de strategie

O diversitate de școli partenere
pentru practica pedagogică

Școala Gimnazială Nr. 311
Școala Gimnazială Nr. 209
Școala Primară Atlas
Școala Gimnazială Atlas

Exemple de materii și opționale

Lista completă a opționalelor o găsiți descărcând BROȘURA DE ADMITERE 2021

În pregătirea viitorului educator-puericultor, conform programei școlare, se studiază: Introducere în pedagogie, Educaţie timpurie, Psihologie generală, Pregătire practică de specialitate (în clasa a IX–a), Curriculum pentru educaţie timpurie, Psihologia copilului şi a relaţiei mamă – copil, Pregătire practică de specialitate (clasa a X-a), Educaţia copiilor cu nevoi speciale, Psihologia educaţiei. Activităţi de dezvoltare cognitivă, senzoriomotorie, socioafectivă şi de dezvoltare a capacităţii de învăţare a copilului de la 0 la 3 ani, Pregătire practică de specialitate (clasa a XI-a), Educaţie diferenţiată, Joc şi învăţare, Managementul grupului de copii şi al relaţiilor cu familia, Drepturile copilului. Servicii de protecţie a copilului şi Pregătire practică de specialitate (clasa a XII-a).

Pedagogie, Psihologia vârstelor, Managementul clasei de elevi, Psihopedagogie specială, discipline comune profilului uman din filiera teoretică.

“Natura ne aseamană. Educația ne deosebește”

Ne asumăm responsabilitatea formării unor tineri încrezători, buni profesioniști, capabili să se integreze într-o societate aflată in continuă schimbare.

“Viziunea Atlas”

Educația este accentuarea stimei de sine și a propriei individualități, dobândirea artei de a utiliza cunoștințele, atât de necesare unei societăți în continuă dezvoltare.

“Misiunea Atlas”

Dezvoltarea liberă și la potențial maxim a personalității tinerilor, formarea unui adult încrezător, bun profesionist, apt să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală și profesională, să se integreze activ în viața socio-profesională.

Admitere 2023 - 2024

Campus A

Campus B

Ai intrebări despre viitorul educaţiei tale ? Noi te putem ajuta !

Parteneri Atlas

Organizăm anual stagii de pregătire practică și activități educative extra-curriculare. Prin întreaga noastră activitate susținem parteneriatul educațional.

O educație pe care o vei prețui! Intră în comunitatea Atlas unde totul este necesar, util și practic!

Școală susținută de